fbpx

Kundcase

Gasoltuben.se: Så växte e-handeln från 10 till 100 miljoner på två år

Inspot fick i uppdrag att öka försäljningen på Gasoltubens e-handel genom annonsering på Google Ads. Efter en ökad trafik och köp på deras e-handelsplattform inkluderades Social Media Ads i marknadsföringsplanen för att utöka annonseringsplattformen. Detta resulterade i en ökad e-handelförsäljning från 10 miljoner till 100 miljoner kronor under en tvåårsperiod.

”Försäljning och antalet kunder som vi fått har varit på helt nya nivåer.”

Gasoltuben


Om Gasoltuben

Gasoltuben började med att sälja gasoltuber till ett lågt pris på nätet och har sedan dess utvecklats till att vara en av Sveriges mest rekommenderade e-handel inom deras segment.


Bakgrund

Gasoltuben var i behov av en performancebyrå som kunde öka tillväxten genom digital marknadsföring. Inspot fick uppdraget att sköta deras annonsering på sociala medieplattformar och Google.


Tjänster

Gasoltuben loga

Strategi

Snabba resultat med bibehållen ROAS

När Gasoltuben.se sökte en digital marknadsföringspartner föll valet på Inspot. Målet var att driva hemsidans tillväxt genom Google Ads-annonsering och Sociala Media-annonsering. Vi på Inspot fick i uppdrag att sätta upp en marknadsföringsstrategi och optimera Gasoltubens kampanjer. Målet var tydligt. Öka trafiken till hemsidan och konverteringsgraden från besökarna med bibehållen ROAS (Return On Ad Spend). Resultatet kom omedelbart. Redan från början såg vi en ökning på ungefär 320% per år. Genom nya och kreativa sätt att hitta nya lönsamma kunder ökade Gasoltubens e-handelsförsäljning från 10 MSEK till 106 MSEK på 2,5 år.

Resultat

Framgångssaga med mätbara resultat

Vårt fokus ligger alltid på att öka dina intäkter med mätbara resultat. För Gasoltuben.se var det ingen skillnad. Med transparens och kontinuerlig uppföljning i fokus kunde Gasoltuben alltid känna sig trygga i att deras investering var fortsatt lönsam.

Ökad konverterings­frekvens

Kostnad per konvertering

Ökning av försäljning per år

Tillvägagångssätt

Google Ads

Våra Google Ads-specialister började med att utföra en kontoanalys där vi snabbt upptäckte åtgärdsförslag för att kunna förbättra resultatet. Man började direkt med att testa olika budgivningsstrategier för nå ut till rätt målgrupp i rätt tid, och började säkerställa att man fångar in och konverterade de absolut viktigaste och mest köpbenägna kunderna för Gasoltubens produkter. Parallellt med kontoarbetet utfördes en analys av produktsortimentet samt en konkurrenssituation. Målet var att stärka synligheten av extra viktiga produkter för att kunna generera ett högre snittordervärde.

Tillvägagångssätt

Social Media Ads

Efter en lyckad Google Ads-annonsering togs beslut om att utöka annonseringplattformen till sociala medier. Syftet var att nå ut till en större målgrupp och hitta fler potentiella kunder. För att kunna påverka kundernas köpbeslut användes konvertingsmålsstyrda kampanjer på både Instagram och Facebook.

Vårt kompetenta SoMe-team identifierade köpstarka kunder för Gasoltubens produkter vilket resulterade i en lönsam ROAS och en stark fortsatt tillväxt för Gasoltuben.se.


Gasoltuben.se

Resultat av digital marknadsföring

Efter tre månader från att vi startade den digitala marknadsföringen för Gasoltben.se dubblerades försäljningen för deras e-handel. Vi kunde se en ökad trafik och försäljning från såväl Google Ads som Paid Social. Men arbetet var långt ifrån klart. Vi använde det tidigare arbetet som grund och kombinerade det med avancerad maskininlärning för att ta marknadsandelar från konkurrenter. Denna framgångsrika strategi ledde också till en betydande ökning av försäljningen och än mer ökad tillväxt!

Gasoltuben.se hemsida

Konverterings­optimering (CRO)

För att utveckla affären ytterligare arbetade vi aktivt med Gasoltubens hemsida och fokuserade på konverteringsoptimering (CRO). Vårt mål med CRO-arbetet var att påverka kunden under hela köpprocessen och förbättra deras totala upplevelse på hemsidan. För att uppnå detta använde vi bland annat oss av produktrecensioner och genomförde AB-tester på nya funktioner för att kunna identifiera och analysera mönster i kundbeteende. Efter de nya tillämpade funktionerna förbättrades användarvänligheten på sajten. Resultatet överträffade både Gasoltubens förväntningar och lönsamhetsmål.

Förbättra kundresan med en omnikanal strategi

Vill du öka intäkterna och få bättre lönsamhet i din marknadsföring?

Då har du kommit rätt! Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att nå era mål!

Få kostnadsfri offert